Pravidla soutěží na sociální síti Facebook

 1. Pořadatelem soutěže je RONJA, s.r.o. IČO: 47904453, se sídlem: Hatě 182, 669 02 Chvalovice
 2. Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná ani spojená se značkou Facebook, respektive společností Meta Platforms Ireland Limited na jejíž platformě je soutěžní příspěvek umístěný.
 3. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území Evropské unie.
 4. Soutěžní podmínky jsou uvedeny v textu příspěvku soutěže.
 5. Výhercem soutěže se stává:
  1. V typu soutěže "nejvyšší počet lajků" autor komentáře, který splní podmínky soutěže a zároveň je jeho příspěvek v čase ukončení soutěže příspěvek s nejvyšším počtem lajků. Jako lajk se pro účel této soutěže považují všechny reakce dostupné v rámci “To se mi líbí”.
  2. V typu soutěže "losování" autor "lajku" vylosovaný počítačovým programem po ukočení soutěže.
  3. V typu soutěže "objednávky" uživatel, který učinil a uhradil objednávku se speciálním slevovým kódem a který bude vylosovaný počítačovým programem po ukočení soutěže.
 6. V případě rovnosti lajků u více příspěvků rozhoduje o výhře náhodné slosování, které určí jednoho finálního výherce.
 7. V případě typu soutěže "objednávky" je nárok uživatele na výhru podmíněn dokončeným nákupem. V případě vrácení předmětu objednávky v zákonné lhůtě zaniká nárok na předmět výhry a výherce je povinnen vrátit výhru společně s vráceným zbožím.
 8. Soutěž probíhá od zveřejnění příspěvku na naší Facebook stránce do data uvedeného v rámci soutěžního příspěvku. Vyhlášení výherce proběhne na naší Facebook stránce v čase určeném v rámci soutěžního příspěvku.
 9. Výhra bude zdarma zaslána do těchto států: Spolková republika Německo, Rakouská republika, Česká Republika, Slovenská republika. Pokud výherce nedodá doručovací adresu dle těchto podmínek je výherce povinen vyzvednou výhru osobně ve lhůtě 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.
 10. Výherce je po zjištění oznámen na facebookové stránce pořadatele.
 11. Po vyhlášení je povinností výherce se o výhru přihlásit zasláním soukromé zprávy na profil pořadatele na sociální síti Facebook. Zpráva musí být zaslána z vylosovaného profilu výherce. Po přihlášení výherce se obě strany dohodnou na formě předání výhry.
 12. Předmětem výhry je 1 ks produktu zveřejněný jako výhra v rámci soutěžního příspěvku.
 13. V případě, že pořadatel nebude schopen dodat předem avizovanou výhru, je povinen dodat náhradní výhru ve srovnatelné hodnotě jako původní výhra. Cena původní výhry je stanovena její poslední prodejní cena na e-shopu pořadatele. Pokud cenu původní výhry stanovit nelze, vybere pořadatel jako náhradní výhru produkt, který považuje za srovnatelný.
 14. Výhru není možné alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 15. Zapojením do soutěže výherce souhlasí se zveřejněním svého jména na Facebook stránce pořadatele.

Tyto podmínky jsou platné od 4.12.2023 do odvolání.

Your internet browser indicates that your preferred language is English, do you want to switch the language on this page?

Switch to English
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let a nastavuji své preference o cookies